image35

Välkomna på landskap!

Härmed kallas Wermlands Nations medlemmar till Första Lagtima Landskap den 30/3 kl 18.00 i gillestugan. Landskapet är nationens högst beslutande organ där samtliga medlemmar har rösträtt. Den här gången kommer vi bland annat att välja en ny Kurator och behandla bokslutet för höstterminen. Valberedningens förslag hittar du här. Motförslag och förslag till poster i valberedningen skickas till q@wermlandsnation.se senast 23 mars kl 17.