Kuratelet

Vårt Kuratel består av Kurator (Q), Prokurator ekonomi (PQe) och Prokurator social (PQs.

Kuratorn skall företräda Nationen och föra dess talan samtidigt som denne leder arbetet inom studentföreningen. Kuratorn skall dessutom verka för sammanhållning och god stämning.

Prokurator ekonomi är Kuratorns högra hand och ansvarig för nationens ekonomi. Prokurator ekonomi ska, som ansvarig för nationens räkenskaper, sköta löpande bokföring, lämna budgetförslag och en gång per termin göra bokslut. Prokurator ser till att nationens räkningar blir betalda, gör ekonomiska redovisningar för alla nationens evenemang och finns tillgänglig under expeditionstid på nationen.

Prokurator social är nationens verksamhets- och personalchef och är ansvarig för schemaläggning av förmän, kontakten med nationens aktiva, nationens soulagerings- och trivselaktiviteter samt rutiner, lagerföring och kvalitetsutveckling av pub-, klubb- och restaurangverksamheten.

Kurator: Joel Elmkvist

Prokurator Ekonomi: Adina Harlacher

Prokurator Social: Damien Pierce