Landskap

Landskapen är Nationens medlemsmöten, där alla Wermlands Nations medlemmar är välkomna. OBS! Tag med leg och studentleg som krävs för att kunna anmäla sig på röstlängden innan landskapet. På Lagtima Landskap väljer landsmännen (dvs Wermlands Nations medlemmar) sina förmän och andra förtroendevalda. Övriga Landskap kallas Urtima Landskap och på dessa landskap hålls till exempel fyllnadsval.

Landskap HT-17

Andra Urtima Landskap - 28 september

Tredje Lagtima Landskap - 26 oktober

Fjärde Lagtima Landskap - 14 december