Bo på Wermlands

Wermlands nationshus är det äldsta i Lund. På huset finns 22 korridorrum och ca 15 lägenheter. Bostäder på nationen kan erhållas på två sätt: I början av varje termin finns, beroende på avflyttning, ett par rum lediga för novischer. I novischkön prioriteras sökande från Värmland, Dalsland övriga Svealand och Norrland. Om du kommer från andra delar av landet är det därför bättre att försöka få ett rum genom att aktivera dig på nationen. Under terminerna fördelas nämligen de rum som blir lediga till engagerade studenter genom ett poängsystem baserat på hur mycket man arbetar på nationen.

Ansökningsblanketter finns att ladda ner nedan. Ifylld blankett skickas med post, e-post eller lämnasw in på expeditionen. Glöm inte att märka den med "bostadsansökan" samt att bifoga kopia av antagningsbesked samt något som styrker din hemortsrätt i nationen om du kommer från Värmland, Dalsland övriga Svealand eller Norrland.

Vid frågor, hör av dig till vår husförman på husfman@wermlandsnation.se.

Korridorrumsansökan

Lägenhetsansökan