Esaias Tegnérs Bal

Tack till alla som hjälpte till att göra Esaias Tegnérs Bal 2017 till en succé! Nästa bal äger rum den 29 oktober 2018. Vill du vara med i kommittén som ordnar balen, så skicka ett mejl till exp@wermlandsnation.se!