Om nationen

Wermlands nation är en idéell förening grundad 1682. Ursprungligen samlade nationen studenter från Värmland, Dalsland, övriga Svealand och Norrland, men idag välkomnar nationen alla som letar efter ett andra hem - oavsett om du är från Arvika, Staffanstorp eller Tokyo.

Nationens högst beslutande organ är landskapet, där alla medlemmar har rösträtt. Under Landskapet finns en styrelse som kallas Seniorskollegiet, eller kort Seniors. Det dagliga arbetet leds av kuratelet, med kuratorn i spetsen. Kuratorn och PQe (ekonomiansvarig) är arvoderade, annars jobbar alla i föreningen ideellt.

Det ideella arbetet bedrivs i olika utskott, där varje utskott har en eller fler förtroendevalda förmän. Alla förmän, kuratelare och seniorer väljs av Landskapet och tillsammans utgör vi Wermlands förmannakår som hittar på en fantastisk massa kul saker ihop.

Bostadshuset ägs av samma organisation men har en egen styrelse, husstyrelsen. Det dagliga arbetet i huset sköts av husförmannen.